Vi hjälper dig med monteringen!

Vattenmontage erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta produkt. Du som kund ansvarar för att varan finns på plats vid projektets igångsättande. Om du inte har någon vara så ringer du oss, så kan vi hjälpa Er med detta.
Exempel på produkter vi hjälper dig med är ex blandare, tvätt- och diskmaskiner, kylskåp, wc-stol, kommod, tvättställ mm dvs ”enklare vvs-installationer”.
Vi ombesörjer även rivning/demontering av befintlig produkt om det så önskas.

Förutsättningar för ex. blandare

För ett lyckat genomförande av arbetet så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kommer en extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma (se timkostnad nedan)

· Vattenavstängning skall finnas ex ventil i bänkskåp alt. ventil vid inkommande vattenmätare. Ventilen skall vara tillgänglig vid avstängning.

· Underskåp skall vara tömda.

· Håltagning i bänkskiva av sten, akryl, betong eller komposit utföres ej.

· Om projektet ej går att genomföra på grund av omständigheter som Vattenmontage ej kan råda över, kan du som kund komma att bli debiterad för de kostnader som detta medför Vattenmontage.

· Vid installation av blandare med diskmaskinsavstängning, förutsätts vatten vara framdraget.

Pris

398:-/tim inkl moms exklusive ROT-avdrag.
Debiteras hel- och halvtimmar.

Servicebil
299:- i startavgift (ingår körning inom 20 km radie från vårt kontor) tillkommer 15:-/km inkl moms utöver 20 km.

ROT-avdrag

Hur fungerar ROT-avdraget? Vattenmontage hjälper dig med att administrera ditt eventuella ROT-avdrag. För att vi ska kunna göra detta behöver vi vid beställningstillfälle korrekta uppgifter från dig som innefattar personnummer samt fastighetsbeteckning. Bor du i bostadsrätt behöver vi även bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer. För att få ROT-avdrag krävs att du äger fastigheten under den period som arbetet utförs. Maxbelopp för ROT-avdrag är 50 000 kr per person och år. Tänk på att ROT-avdraget är preliminärt och även inkomstbaserat. Vattenmontage hjälper dig gärna med ansökan men kan inte ta något ansvar för om ansökan beviljas eller inte då detta beslutas av skatteverket. Om din ansökan om skatteavdrag avslås är du betalningsskyldig för den del av arbetskostnaden som avdragits som preliminär skattereduktion. Vill ni veta mer finns information att läsa på Skatteverket.se